Announcement


Loading.....

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับกำลังพล วพม.

รับสมัครกำลังพลเข้าอบรมครั้งละ 30-35 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 1245-1600 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 1245-1600 ครั้งที่3 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 1245-1600 ติดต่อภาควิชาสรีรวิทยา โทร 93614
วันที่เผยแพร่ : 28/02/2563
Showing : 1
Showing : 1