การติตต่อภาควิชาสรีรวิทยา


ที่อยู่ 317 ภาควิชาสรีรวิทยา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี

กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์  02-3547762